Konflikter er et livsvilkår - det er måden at løse dem på, der gør en forskel

Konstruktiv konfliktløsning gennem mediation gør forskellen

I arbejdslivet er uenigheder og konflikter uundgåelige. Kolleger der er gået skævt af hinanden, uforenelige syn på ledelse på chefniveau, forandringsprocesser/omorganisering, forskelligt syn på prioritering af opgaver og chef-medarbejder konflikter for blot at nævne et ganske lille udpluk af de konfliktårsager, der ofte giver anledning til et dårligt eller usundt arbejdsmiljø samt svækker trivsel og arbejdsglæde.

At konflikter opstår er helt naturligt i enhver organisation. Det er måden, hvorpå de bliver håndteret - og ikke mindst, at de bliver håndteret på et tidligt tidspunkt i konfliktforløbet, der er bestemmende for, om de udvikler sig destruktivt eller kan vendes til noget positivt.

Vi har mange års erfaring med konfliktløsning i alle typer af organisationer og arbejdspladser. Mediationsmindsettet danner rammen for vores måde at arbejde på.

Vi lægger vægt på konfliktløsningen sker mellem de involverede parter, og at det sker på en værdig og diskret måde. Konflikter bør så vidt muligt afgrænses internt i organisationen, og under  alle omstændigheder holdes udenfor medier o.l.

Mediationsmindsettet - vejen til holdbare og værdige løsninger

I vores arbejde bruger vi anerkendte og forskningsbaserede værktøjer og metoder, og lægger vægt på tryghed og fortrolighed – både hos konfliktens parter og organisationen som helhed. Forbedring af relationer, arbejdsmiljøet og trivsel er vigtige faktorer, når konflikter i arbejdslivet løses på en konstruktiv måde.

Mediationsmindsettet bygger på dialog, gensidig forståelse og respekt for hinandens forskelligheder, at lytning flytter stejle standpunkter og skaber vilje til at nå hinanden, at løsningen på konflikten skabes af konfliktens parter i fællesskab og, at den fremtidige relation er centrum. Her kan du se et eksempel på en mediation fra det virkelige liv

Vi tilbyder kurser i konstruktiv konflikthåndtering og mediation:

  • Mediationsuddannelsen - Danmarks mest udbredte
  • Master Mediator Class - viden, der gør en forskel

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Her kan du downloade "Etik og beskrivelse af Mediationsprocessen"

Her kan du downloade "Intentioner i Mediationsprocessen"

Læs mere om mediationens etiske overvejelser