Konflikter er et livsvilkår

Konstruktiv konfliktløsning styrker arbejdsmiljøet

I vores arbejdsliv er uenigheder og konflikter uundgåelige. Kolleger der er gået skævt af hinanden, forskelligheder i prioritering af opgaver, forandringssituationer/omorganisering og chef-medarbejder konflikter er kun et ganske lille udpluk af de konfliktårsager, som vi møder i vores arbejde.

Vi har mange års erfaring med konfliktløsning i alle typer af organisationer og arbejdspladser. Vi arbejder ud fra mediationstilgangen, da vores erfaring er, at konfliktløsning ad den vej skaber de mest holdbare og konstruktive resultater.

Mediation - vejen til holdbare løsninger

I vores arbejde bruger vi anerkendte og forskningsbaserede værktøjer og metoder, og lægger vægt på tryghed og fortrolighed – både hos konfliktens parter og organisationen som helhed. Forbedring af relationerne, arbejdsmiljøet og trivslen er sikre træfpunkter, når konflikter i arbejdslivet løses på en konstruktiv måde.

Mediationstilgangen bygger på dialog, gensidig respekt for hinandens forskelligheder, at lytning flytter stejle standpunkter og skaber vilje til at nå hinanden, at løsningen på konflikten skabes af konfliktens parter i fællesskab og, at den fremtidige relation er centrum. Her kan du se et eksempel på en mediation fra det virkelige liv

Vi tilbyder kurser i konstruktiv konflikthåndtering og mediation:

  • Mediationsuddannelsen - Danmarks mest udbredte
  • Master Mediator Class - viden, der gør en forskel

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Her kan du downloade "Etik og beskrivelse af Mediationsprocessen"

Her kan du downloade "Intentioner i Mediationsprocessen"

Læs mere om mediationens etiske overvejelser