Mediationsuddannelsen - når du vil blive bedre til at håndtere og forebygge konflikter

reComes mediationsuddannelse er solidt forankret i anerkendte teorier og viden samtidig med, at uddannelsen er praksisorienteret.

Det betyder, at du gennem uddannelsen opnår evidensbaseret viden og færdigheder om, hvordan konflikter kan løses og forebygges på en konstruktiv og inkluderende måde. Gennem uddannelsen præsenteres du for de mest anerkendte modeller og redskaber indenfor mediation og konstruktiv konflikthåndtering.

Sammen med cases og øvelser, der alle har afsæt i et bredt erfaringsgrundlag og oplevede konfliktsituationer opnår du en viden og færdigheder, der giver dig et stærkt grundlag for bruge mediationsmindsettet i dit daglige virke - uanset om det er som leder, konsulent, medarbejder, specialist el. lign.

Du kan nedenfor læse mere om Mediationsuddannelsen, som afvikles i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest.

Mediationsuddannelsen består af fire moduler, hvoraf tre er 2 dages moduler, mens det fjerde er et 1 dags modul.

Modul 1 - De grundlæggende mediations- og konfliktværktøjer

Introduktion til mediation og konstruktiv konflikthåndtering. Hvad vil det sige at mediere, og hvordan kan du bruge viden om mediation i praksis?.

Forståelse og indsigt i konflikter og uenigheders grundlæggende natur og udviklingsmønstre gennem evidensbaseret viden om Konflikttrappen og de enkelte Konflikttyper.

Introduktion til Parallelprocessen, der repræsenterer en af væsentligste forskelle mellem den mediationsbaserede konflikthåndtering og de mere traditionelle metoder, der ofte er funderet i en klassisk hierarkisk organisationsforståelse.

Etik og intentioner - hvordan du skaber tillid og tryghed.

Modul 2 - dig som mediator. Mediationsprocessens teknikker og værktøjer

På modul 2 går vi et skridt videre i udviklingen af teknikker og færdigheder i rollen som mediator, fx hvordan du håndterer uventet modstand i en mediationsproces. Gennem anerkendte og anvendelige værktøjer og teknikker udvikler du stærke og solide færdigheder i forebyggelse og løsning af konflikter på en konstruktiv måde

Følelser og forsvarsmekanismer i mediationsprocessen - modeller, teorier og værktøjer.

Hvordan indsigt i persontypologier kan understøtte forebyggelse af destruktive konflikter og uenigheder.

Sondringen mellem magt, rettigheder og interesser som fundament for en konstruktiv konfliktkultur

Lederen som mediator - hvordan og hvad er vigtigt at være opmærksom på

 

Modul 3 - Konfliktstile, Kommunikation og mediationsbaseret coaching

Konfliktstile - fem grundlæggende adfærdsstile i konflikt-, kommunikations- og forhandlingssituationer.

Kommunikationens betydning i konflikters udviklingsmønstre og eskalering.

Hvordan mediationsmindsettet kan bruges i coaching og som samtaleværktøj.

Det psykiske arbejdsmiljø og mobning. Hvordan mediationsmindsettet kan virke som katalysator for et godt arbejdsmiljø og samarbejdsorienterede relationer.

Tillid og mistillid, og betydningen for håndteringen af uenigheder og konflikter.  

 

Modul 4 - Forhandling, Kulturtræk og det store overblik

Hvordan mediationsmindsettet i dag ofte er afsæt i relationsforbedrende forhandlingssituationer i et vind-vind perspektiv

Forskellige kulturtræk og deres betydning for et godt arbejdsmiljø, konfliktpotentiale og konflikters karakteristika

Konflikt- og Samspilspolitik - som et værdiskabende organisatorisk værktøj.

Afsluttende certificeringsøvelse i mediationsprocessen

 

For alle 4 moduler gælder...

- at uddannelsen gennemføres i en aktiv, involverende og dialogbaseret atmosfære

- at cases, deltagernes egne erfaringer, praktiske øvelser har høj prioritet, da det understøtter deltagernes anvendelse af værktøjer, metoder og modeller i praksis

- at underviserne har en omfattende teoretisk indsigt samt mange års praktisk erfaring med mediation og konflikthåndtering

Eksamen eller certificering - valget er dit

Uddannelsen kan enten afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på selvvalgt case eller en certificering med afsæt i en udvalgt certificeringsøvelse.

Ved afslutning af forløbet får du et certificerings- og uddannelsesbevis.

Ved valg af eksamen får du endvidere et eksamensbevis fra Erhvervsakademi Sydvest for at have gennemført et 10 ECTS point fag på uddannelsesforløbet "Akademiuddannelse i Ledelse".

 

Fra en af vores begejstrede kursister lyder det

"Min forventning til Mediationsuddannelsen var at få nogle værktøjer jeg kunne bruge i min personlige udvikling som leder. Det fik jeg – men samtidig fik jeg SÅ meget mere. Kurset har både givet mig en dybere viden om mig selv, forbedret min dialog og interaktion med mine omgivelser samt en bedre forståelse for diversiteten i vores profiler og styrken i dette. Og ikke mindst hvor meget potentiale der ligger i at have en synlig og aktiv konfliktkultur i en organisation. Jeg vil klart anbefale forløbet, da det både har været til gavn for mig og mine omgivelser."

Maria Nørgaard, Manager Lego