Virksomhedsprofil

Mediations- og konsulenthuset reCome har siden 2007 skabt vækst hos mennesker og i organisationer.

Gennem unikke koncepter, der bygger på evidensbaserede redskaber som mediationsmindsettet samt profil- og teamanalyser, kan vi dokumentere resultater, der bidrager til at skabe ro, retning og resultater i alle typer af organisationer.

reCome ledes af Marianne Spandet og Finn Sten. Med afsæt i mange års ledelseserfaring på topniveau har de i reCome udviklet et konsulent- og mediationshus, hvor nøgleordene er indlevelse, engagement, nærvær samt forståelse for, at organisationer er sammensatte størrelser med forskellige interesser og behov. At organisationers succes står og falder med, at det enkelte individ føler sig værdsat og anerkendt.

"Verden er, som den er, virkeligheden er måden, vi oplever den på"

reCome - the Movie: https://www.youtube.com/watch?v=QU4srQ12xlE

Ud over ledelseserfaring har Marianne en uddannelse som psykoterapeut og mediator. En uddannelsesmæssig baggrund, der har givet hende en enestående indsigt og forståelse for mennesker – deres behov, kriser, bekymringer, interesser og ønsker. En indsigt, som mange har nydt godt af, og som har bidraget til deres personlige udvikling.

Denne vinkel suppleres af Finns uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige baggrund inden for strategi og økonomi. Udover, naturligvis at være uddannet mediator har Finn en MBA og to HD-uddannelser. Når det kommer til mediationsmindsettets strategiske og økonomiske potentiale, er Finn gennem forskningsbaserede projekter optaget af at afdække og dokumentere området.

Mediationshuset reCome har pr. 1. januar 2022 overtaget vores mangeårige samarbejdspartner CrossingCultures.dk, hvor vi gennem årene sammen har uddannet mere end 1.200 mediatorer. Markedet udvikler sig positivt, hvorfor vi er glade for, at CrossingsCultures.dk nu er lagt ind under reCome, og vi ser frem til at bruge den fremtidige platform til at styrke udbuddet af mediationsbaserede uddannelser. I dag udbydes uddannelser i Århus, København, Herning, Odense og Nuuk, og vi forventer i de kommende år at udbyde flere typer af uddannelser samtig med, at vi har som mål at øge antallet af byer, hvor vi udbyder uddannelser.

reCome har tilknyttet konsulenter med forskellig baggrund. Sammen løser vi en bred variation af opgaver i private, offentlige og NGO organisationer. Afhængig af den konkrete opgave tilknyttes en konsulent, hvis kompetencer og erfaring passer til opgaven. Høje faglige, etiske og menneskelige egenskaber er et fælles karakteristika for de konsulenter, som er tilknyttet reCome.

Gennem målrettede og individuelt tilpassede forløb oplever vores kunder, at uenigheder og konflikter udfoldes på en konstruktiv og resultatskabende måde. Vi arbejder på alle niveauer – individuelt, i teamet, afdelingen, på ledelses-, direktions- og bestyrelsesniveau og i hele organisationen.

Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever synlige forandringer og resultater gennem implementering af et mindset, der bygger på et fundament af naturlighed, ansvarlighed, synlighed og værdier. Målet er at skabe en fælles forståelse og et arbejdsmiljø, hvor innovation, udvikling, mål, tryghed og omsorg forenes til en stærk holdånd, der hjælper organisationen videre i en foranderlig verden.

Konsulenthuset reComes mission og vision

Mission

Vores mission er at få mennesker til at skabe resultater gennem samarbejde, trivsel og engagement

Vision

Med afsæt i mediationstilgangen samt fokus på det enkelte menneske og fællesskabet
er vores vision at være den foretrukne samarbejdspartner inden for organisationsudvikling
og forbedring af samarbejdsrelationer på alle niveauer i en organisation.

Lidt om os

Marianne Spandet

Partner, Mediator, Ledelseskonsulent

Finn Sten Jakobsen

Partner, Mediator, Strategisk rådgivning

Bjørn Bang

Mediator, Internationale konflikter

Charlotte Bæk Risbjerg

Mediator

Katja Holm

Mediator - speciale: kulturlivet

Birgitte Greve

Coach og Mediator

Ole Drejer

Mediator og trivselskonsulent

Gitte Karlsen

Mediator og konsulent

Jan Ørskov

Mediator

Helle Freundlich Andersen

Mediator og jurist

Niels Villum Petersen

Tegner og illustrator

Annette Spicker Bruhn

Mediator

Mads Jakobsen

Marketing, Mediator

Bente Kjærsgård Henriksen

Mediator, speciale: nabokonflikter

Ulla Huldahl Jensen

Kursussekretær