Virksomhedsprofil

Mediationshuset reCome har siden 2007 skabt vækst hos mennesker og i organisationer.

Gennem unikke koncepter, der bygger på evidensbaserede redskaber som mediationsmindsettet samt profil- og teamanalyser, kan vi dokumentere resultater, der bidrager til at skabe ro, retning og resultater i alle typer af organisationer.

reCome ledes af Marianne Spandet og Finn Sten. Med afsæt i mange års ledelseserfaring på topniveau har de i reCome udviklet et Mediationshus, hvor nøgleordene er indlevelse, engagement, nærvær samt forståelse for, at organisationer er sammensatte størrelser med forskellige interesser og behov. At organisationers succes står og falder med, at det enkelte individ føler sig værdsat og anerkendt.

Ud over ledelseserfaring har Marianne en uddannelse som psykoterapeut og mediator. En uddannelsesmæssig baggrund, der har givet hende en enestående indsigt og forståelse for mennesker – deres behov, kriser, bekymringer, interesser og ønsker. En indsigt, som mange har nydt godt af, og som har bidraget til deres personlige udvikling.

Denne vinkel suppleres af Finns uddannelsesmæssige baggrund inden for strategi og økonomi, hvor han blandt andet har gennemført en MBA og HD. Endvidere er han uddannet mediator. Når det kommer til de strategiske og økonomiske muligheder og fordele ved mediationsmindsettet, er Finn gennem forskningsbaserede projekter optaget af at afdække og dokumentere området.

Mediationshuset reCome har gennem kursusvirksomheden CrossingCultures uddannet mere end 1.000 mediatorer, og hvert år gennemføres et stigende antal Mediationsuddannelser, som i dag udbydes i Herning, Århus, København, Odense og Nuuk.

reCome har tilknyttet konsulenter med forskellig baggrund, der er er med til at løse en bred variation af opgaver i private, offentlige og NGO organisationer. Afhængig af den konkrete opgave tilknyttes en konsulent, hvis kompetencer og erfaring passer til opgaven. Høje faglige, etiske og menneskelige egenskaber er et fælles karakteristika for de konsulenter, som er tilknyttet reCome.

Gennem målrettede og individuelt tilpassede forløb oplever vores kunder, at uenigheder og konflikter udfoldes på en konstruktiv og resultatskabende måde. Vi arbejder på alle niveauer – individuelt, i teamet, afdelingen eller hele organisationen.

Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever synlige forandringer og resultater gennem implementering af et mindset, der bygger på et fundament af naturlighed, ansvarlighed, synlighed og værdier. Målet er at skabe en fælles forståelse og et arbejdsmiljø, hvor innovation, udvikling, mål, tryghed og omsorg forenes til en stærk holdånd, der hjælper organisationen videre i en foranderlig verden.

Mediationshuset reComes mission og vision

Mission

Vores mission er at få mennesker til at skabe resultater gennem samarbejde.

Vision

Med afsæt i mediationstankegangen samt fokus på både det enkelte menneske og
gruppen er konsulenthuset reComes vision at være den foretrukne samarbejdspartner
inden for udvikling og forbedring af samarbejdsrelationer i alle typer af organisationer.

Lidt om os

Marianne Spandet

Partner, Mediator, Ledelseskonsulent

Finn Sten Jakobsen

Partner, Mediator, Strategisk rådgivning

Ulla Huldahl Jensen

Salgsansvarlig

Bjørn Bang

Mediator

Helle Freundlich Andersen

Mediator

Katja Holm

Mediator

Janne Svärd

Mediator

Charlotte Bæk Risbjerg

Mediator

Annette Spicker Bruhn

Mediator

Mads Jakobsen

Marketing, Mediator

Mediationshuset reCome er en Code of Care virksomhed

reCome ønsker at udvise et socialt ansvar ved at tage hånd om og inddrage mennesker, som for en stund har mistet fodfæstet i livet. Det er derfor vores håb, at vi som Code of Care virksomhed kan bidrage til en øget selvværdsfølelse hos den enkelte og en styrke til at tage næste skridt mod et godt og meningsfyldt liv.

Mediationshuset reCome støtter Læger Uden Grænser

Læger Uden Grænser er en international humanitær situation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer over hele verden. Organisationen yder et fantastisk stykke arbejde for mennesker, der som følge af en konflikt, er kommet til skade, bragt i en vanskelig situation eller på anden måde blevet ramt af konflikten på en måde, der kræver lægehjælp. Det er et beundringsværdigt arbejde Læger Uden Grænser udfører – det vil vi gerne vil bakke op om.

Mediationshuset reCome støtter Kræftens Bekæmpelse

Kræft er noget af det mest dramatiske og konfliktfyldte, der kan møde et menneske i livet. De kræftramte og pårørende bliver gennem sygdommen konfronteret med døden som en mulig realitet. Vi støtter Kræftens Bekæmpelse, da vi ønsker at bakke op om mennesker, der bliver ramt af kræft, samt deres pårørende. At støtten også går til forskning i behandling og forebyggelse af kræftsygdomme giver håb om, at der med tiden, findes endnu bedre metoder til at håndtere sygdommen.