Trivsel og samarbejde for et bedre arbejdsmiljø

Et særligt arbejdsfelt er trivsel og samarbejde, hvor vi har en omfattende erfaring med både korte og længerevarende forløb.

Vi har erfaring i at arbejde med arbejdsmiljø i større og mindre organisationer. Ved brug af mediation og fælles oplevelser arbejder vi for at forbedre og udvikle teams. Målsætningen er at skabe en fælles forståelse og et arbejdsmiljø, der skaber arbejdsglæde og motivation. Samværet med kollegaer skal bedst muligt bidrage til de overordnede mål.

Stress og sygefravær er tegn på at der er brug for at tænke og handle anderledes.

Vi tilbyder kurser i konstruktiv konflikthåndtering og mediation:

  • Mediationsuddannelsen - Danmarks mest udbredte
  • Master Mediator Class - viden, der gør en forskel