Et forsknings- og evidensbaseret afsæt for tillid og tryghed

Erhvervspsykologiske analyser – MBTI, JTI, FIRO-B, TKI m.fl.

I reCome arbejder vi aktivt og konstruktivt for at det enkelte menneske opnår en indsigt, der understøtter at man ser konflikter og deres løsningstilgange på en ny måde. Det skaber et fundament for personlig og faglig udvikling, som kan bruges på arbejdsmæssigt og privat.

I vores anvendelse af værktøjer og metoder lægger vi afgørende vægt på, at alle har en høj evidens opnået gennem forskning og resultater.

Det gælder også de erhvervspsykologiske test og analyser, som indgår i vores opgaver og uddannelser. Udbuddet af typologiske test er stort, og der findes mange, hvor evidensen kan diskuteres. Vi anvender primært test, der bygger på Jungs grundlæggende forskning om vores personlighed. Der er tale om testsystemer med mange års erfaring, og som kvalificeret gennem mange tusinde gennemførte test og analyser. Vores mest anvendte typeværktøjer er MBTI, JTI og FIRO-B. Her kan du se en kort video om JTI-personlighedstyper.

Derudover anvender vi en test til analyse af den enkeltes foretrukne konflikt- og forhandlingsstil. Her anvender vi det forskningsbaserede og anerkendte værktøj, TKI Konflikt Assesment, der løbende blive valideret, og som er distribueret i mange tusinde eksemplarer.

Endelig anvender vi i udvalgte sammenhænge Enneagram og DISC-profiler. 

Det er vores erfaring, at en omhyggelig og kvalificeret udvælgelse af den eller de værktøjer, der passer bedst i den konkrete situation, skaber det bedste resultat. Begrebet ”One size fits all” findes ikke i vores ordbog!

Type- og personlighedsanalyser kan bruges til at opnå større indsigt i egne og andres adfærdsmønstre. Indsigten kan bruges til at forstå, hvorfor og hvordan samspillet og nogle gange det modsatte mellem den enkelte og de andre i gruppen fungerer, og kan optimeres i forhold til fx arbejdsmåder, beslutninger, problemløsningstilgang, kommunikation, kultur og værdier.

 

Parallelprocessen – model til håndtering af konflikter og forandringsprocesser

 

Parallelprocessen er et vigtig værktøj i vores arbejde - både ved mediering af konflikter, konfliktforebyggelse, forandringsprocesser, strategiprocesser og udvikling af en konstruktiv uenighedskultur.

Udgangspunktet er, at parterne følges ad gennem processen. Jo tættere vi følges, jo mere effektivt finder vi de løsninger og beslutninger, der bedst tilgodeser behov og interesser.

Parallelprocessen er afsæt for at skabe løsninger, hvor de involverede oplever sig som vindere!

 

Konflikttrappen – viser konfliktens udviklingsforløb

 

Konflikter har deres eget liv. Dr. Friedrich Glasls forskning om konflikters udviklingsmønstre og karakteristika danner afsæt for Konflikttrappen.

Modellen giver overblik og indsigt i konflikters udviklingsmønstre, herunder den typiske reaktioner og handlinger det er vigtigt at være opmærksomme på - for mediator og for konfliktens parter.

Konflikttrappen kan ses som et visuelt anker ved konfliktløsning, mediation, uddannelse og som redskab i en organisations udvikling af en konflikt- og samspilspolitik/-strategi.

Vi har trykt Konflikttrappen som plakat. Du kan få den ved at skrive til os (tryk her)

Vi tilbyder kurser i konstruktiv konflikthåndtering og mediation:

  • Mediationsuddannelsen - Danmarks mest udbredte
  • Master Mediator Class - viden, der gør en forskel