Et evidensbaseret afsæt skaber tillid og tryghed

Erhvervspsykologiske analyser – MBTI, JTI, FIRO-B, TKI m.fl.

Vi bruger kun personlighedstests og analyser, der er forsknings- og evidensbaseret. Der findes utallige typer af test og analyser, og det er for mange en jungle at finde rundt i. Vi anvender erhvervspsykologiske test og analyser, som dels bygger på især Jungs grundlæggende forskning om vores personlighed og dels er testet på mange tusinde mennesker, og derfor har en meget høj grad af evidens. Blandt vores mest anvendte analyseværktøjer kan nævnes: MBTI, JTI, FIRO-B, TKI-konfliktstil og Enneagram. Her er en kort video om JTI.

Vores erfaring er, at en omhyggelig udvælgelse af den eller de test, som passer bedst i den konkrete situation, skaber det bedste resultat. Begrebet ”One size fits all” findes ikke i vores ordbog.

Test og personlighedsanalyser kan bruges til at opnå større indsigt i egne og andres adfærdsmønstre. Der opnås en bedre viden om og ad den vej forståelse for, hvordan samspillet mellem den enkelte og gruppen optimeres i forhold til fx arbejdsmåder, beslutninger, problemløsningstilgang, kommunikation, kultur og værdier. Analyserne anvendes både individuelt og på gruppe/organisationsniveau.

Parallelprocessen – et stærkt værktøj i konflikter og forandringsprocesser

Vores tilgang til konfliktløsning bygger på mediation. Et godt værktøj i enhver mediationsbaseret proces er Parallelprocessen, der bygger på den naturlige beslutningsproces.

Udgangspunktet er, at parternes følges parallelt gennem processen – jo tættere vi følges, jo mere effektivt finder vi de løsninger og beslutninger, der bedst tilgodeser parternes hov og interesser.

Parallelprocessen er afsæt for at skabe vind-vind løsninger i konfliktsituationer, forandringsprocesser og forhandlinger.

Konflikttrappen – hvor ligger konflikten

Konflikter har deres eget liv. Dr. Friedrich Glasls forskning om konflikters udviklingsmønstre og karakteristika danner afsæt for Konflikttrappen, der i forbindelse med konfliktløsningsprocesser giver overblik og indsigt i konfliktens udviklingsniveau, typiske handlingsmønstre og forhold, som det er vigtigt at være opmærksomme på – både for mediator og konfliktens parter.

Vi bruger Konflikttrappen som et visuelt anker i forbindelse med blandt konfliktløsning, mediation, uddannelse og, når vi samarbejder med organisationer om udvikling af konfliktstrategier og –politikker.

Vi har i øvrigt trykt Konflikttrappen som plakat. Du kan få den ved at skrive til os (tryk her)

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse