Artikler og indlæg

Artikler om konflikthåndtering

Her er samlet en række udvalgte artikler om konflikthåndtering eller på engelsk "Conflict Management". Er der emner i artiklerne, som du gerne vil drøfte nærmere, er vi altid til rådighed for en dialog

Hvis du trives i dit job, er det ... reCome

Med afsæt i et solidt datagrundlag har Arbejdstilsynet offentliggjort en undersøgelse af arbejdsglæde og engagement i forskellige jobgrupper. Undersøgelsen dokumenterer, at trivsel, arbejdsglæde og engagement betyder alt i en organisation

- læs artiklen her

Hvordan spottes og stoppes den passive-aggressive adfærd på arbejdspladsen, reCome.dk

Det er ikke nødvendigvis nemt at gennemskue den passive-aggressive adfærd, der er kendetegnet ved, at vi siger én ting til hinanden, men noget helt anderledes bag om ryggen. Den konfliktskabende adfærd optræder i glimt på de fleste arbejdspladser, og har især en negativ påvirkning af det psykologiske tryghed og dermed arbejdsmiljøet, når der ikke gribes ind.

- læs artiklen her

Få løst konflikterne på jobbet, HF 4.5.2022

Konflikter er en naturlig og positiv del af virksomheder, så det gælder om at kunne løse dem hurtigt og effektivt, lød opfordringen fra Finn Sten Jakobsen til erhvervsledere

- læs artiklen her

Undgå at konflikter på arbejdspladsen eskalerer, DVT 07-2021

Vi søger alliancer, når vi bliver involveret i en konflikt. For noget af det værste vi kan opleve i vores arbejdsliv, er at tabe ansigt. Men den professionelle tilgang er, at bærerne af en konflikt selv tager ansvar for den og tager den i opløbet, mener eksperter.

- læs artiklen her

Arbejdsmiljøundersøgelse, Arbejdstilsynet 2021

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) er en spørgeskemaundersøgelse, hvor lønmodtagere inviteres til at besvare spørgsmål om deres arbejdsmiljø. Undersøgelsen giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i første halvår 2021.

- læs undersøgelsen her

The P.E.A.C.E. Model

A few years ago, a focus group of hiring and human resource managers identified communication, listening, diversity, and emotional intelligence as skills most valued by their organizations.

- læs artiklen her

Sådan kommer du konflikter til livs

En konflikt mellem to medarbejdere kan blive så alvorlig, at det er ødelæggende for samarbejdet og arbejdsmiljøet. Når konflikten er gået i hårdknude, er det en fordel, at lederen agerer mediator.

- læs artiklen her

Plan holder uenigheder nede på de første trappetrin

I Herning Kommunale Tandpleje har alle medarbejderne skrevet under på en konfliktplan. Nu bliver der handlet på konflikterne med det samme.

- læs artiklen her

Konflikt i Børnehuset

Daginstitutionen Bytoften i Herning fik brug for en professionel mediator til at få samarbejdet mellem ledelse og medarbejder tilbage på sporet efter et par år i krise. En krise som skyldtes manglende tydelighed og mål.

- læs artiklen her

Brug konfliktforståelse - for at vende modstand til følgeskab

Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring. Projektlederens opgave er at sikre et sundt konfliktmiljø, som forebygger og håndterer unødige konflikter og fremmer konstruktiv uenighed.

- læs artiklen her

Færre konflikter og lavere sygefravær

Et højt sygefravær kan være symptom på mistrivsel eller uløste konflikter på arbejdspladsen. Læs om sygefravær som følge af mistrivsel og uløste konflikter, og hvordan du løser dem med mediationsmetoden.

- læs artiklen her

At træde i karakter som mediator

En af de store spørgsmål som mediator er, om man kan være upartisk eller ’ren’ i rollen som mediator? Er det muligt at gå ind i en mediation uden at på en eller anden måde fatte lidt mere sympati for den ene eller den anden part?

- læs artiklen her

Typologier - Tips om hvordan vi privat og arbejdsmæssigt bedst håndterer Corona-tiderne

The MBTI® framework identifies specific activities to help us deal with the changes and practice self care, in this challenging and uncertain times of Corona outbreak.

- læs artiklen her

Forsker advarer - Alle kan begå krænkende handlinger

Medierne fortæller den ene historie efter den anden om magtfulde mænd, der udnytter deres position til at opføre sig grænseoverskridende overfor deres kvindelige medarbejdere eller kolleger. Men faktisk kan alle begå grænseoverskridende handlinger, og det er vigtigt at være opmærksom på, siger
forsker.

- læs artiklen her

Er det ok at nøgenbade med chefen

Seksuelle krænkelser finder oftest sted i gråzonen mellem privatsfæren og det professionelle liv. Erhvervspsykologen Ditte Darko er vant til at sætte grænser ude på arbejdspladserne, også i filmbranchen. På mandag udkommer hun med ny bog.

- læs artiklen her

5 eller 4 dages arbejdsuge

På kanten af sommerferiesæsonen, som mange bruger på at tanke op og få ny energi, kunne det være en tanke værd, om der er alternative modeller til den 5 dages arbejdsuge, som i dag gælder for mange.

- læs artiklen her

 

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Læs mere om mediationens etiske overvejelser