Få viden om din adfærd og stil i konflikter, forhandlinger og kommunikation

KONFLIKT- OG FORHANDLINGSSTIL + KOMMUNIKATION

- ET VALG, DER SKABER VINDERE

 

Gennem dyb indsigt i de 5 konflikt-, og forhandlingsstile opnår du færdigheder til at løse konflikt- og forhandlingssituationer på en konstruktiv måde. Og ikke mindst også hvad måden at kommunikere på betyder i situationen

De 5 stile er defineret af to amerikanske professorer, og indgår i Thomas-Kilmann testen (TKI), der i mere end 40 år har været den førende test af menneskers adfærd i konflikter, forhandlinger og kommunikation.

Udgangspunktet er, at vores adfærd ikke er statisk, men udtryk for indgroede vaner og kutymer. Du vælger med andre ord  selv, hvordan du vil opfattes, og hvilken adfærd, du bruger i en given konflikt, forhandling eller i den vanskelige kommunikation.

Konflikter og forhandlinger i arbejdslivet udvikler sig nemt til at blive destruktive – du lærer, hvordan TKI-modellen kan bruges til konstruktiv konfliktløsning og værdiskabende forhandlingsløsninger i din afdeling eller team

Du har nu muligheden for på en heldags workshop at opnå en dyb og tværgående indsigt i de fem konflikt- og forhandlingsstile, der indgår i TKI-modellen, samt hvordan denne indsigt kan bruges på tværs i organisationen, afdelingen eller teamet. Du opnår færdigheder, som betyder, at du efter workshoppen vil få større på din egen og andres adfærd i konflikter og forhandlinger. Du bliver mere bevidst om, hvordan du får det bedste ud af forskellige konflikt- og forhandlingssituationer.  

Vi går i dybden med TKI-konflikt-/forhandlingsmodellen – både individuelt og i fællesskabet. Du får styrket dine færdigheder til at håndtere konflikter og forhandlinger på arbejdspladsen, fritiden og privatlivet.

Læs mere her

 

 

FORHANDLINGSTEKNIK - UDDANNELSEN DER SKABER VINDERE

  • Har du oplevet forhandlinger gå langsomt og trægt?

  • Har du pludselig og uventet stået i en konfliktfyldt forhandling?

  • Har du under forhandlinger oplevet, at der opstår forskellige opfattelser af, hvad der er set, hørt og forstået?                                                                                     

  • Har du oplevet, at forhandlingen bliver en diskussion om uenigheder i stedet for at fokus på fælles mål?

Samlet udbytte er uddannelse og praksistræning i velafprøvede forhandlingsredskaber og psykologisk teori til understøttelse af egen forhandlingsposition, som leder eller deltager i et forhandlingsforløb.

Uddannelsen er opbygget i 2 moduler af 2 undervisningsdage med mulighed for efterfølgende eksamen.

Læs mere her

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediationstilgangen repræsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse