Mediationsbaserede uddannelser hos reCome

reCome tilbyder uddannelser i mediation, konflikthåndtering og konfliktforebyggelse i form af den praksisorienterede Mediationsuddannelse, overbygningsuddannelsen Master Mediator samt flere typer af kursus- og uddannelsesforløb, hvor formålet er klæde ledelse og medarbejdere bedre på til at håndtere de uenigheder og konflikter, der er et vilkår i livet - og dermed få vendt uenigheder og konflikter til noget konstruktivt i stedet at lade dem udvikle sig destruktivt.

reCome og CrossingCultures.dk har i en årrække samarbejdet tæt om Mediationsuddannelsen. Det er derfor med glæde, vi kan fortælle, at reCome pr. 1. januar 2022 har overtaget CrossingCultures.dk. Det er et vigtigt skridt i vores strategi om, at udbrede mediationsmindsettet i mange flere sammenhænge - uddannelsesmæssigt og som organisatorisk udviklingsmodel. .

Mediation som mindset har som mål at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, hvor der også er plads til konstruktiv uenighed.

Mediation som metode bruges når en mediator som uvildig tredjepart medvirker til at løse konflikter. Mediator faciliterer og leder mediationsprocessen, og tilstræber at opnå en vind-vind situation for de involverede parter.

Essensen i mediation er, at parterne i en konflikt får mulighed for at dele og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Det handler ikke om ret eller uret men om at finde en løsning, der varetager parternes behov, og inddrager modsætninger mellem parterne i en konstruktiv proces.

Uddannelserne er blandt andet forankret i tre K-begreber: Konflikthåndtering, Kommunikation og Kultur. Ved at inddrage kultur, herunder betydningen af arbejdspladsens og den enkelte organisations kultur i uddannelserne, når vi dybt ind i årsager og baggrunde for, hvorfor konflikter opstår og udvikler sig. Det gælder ikke mindst de menneskelige forskelligheder og udfordringer, der ofte opstår som en del af forandringsprocesser - store som mindre omfattende, fx når nye teams eller afdelinger etableres, processer og rutiner ændres, nye medarbejdere ansættes, afdelinger sammenlægges eller omflytninger og restrukturering

Vores uddannelser gennemføres i en dialogbaseret atmosfære, hvor træning og viden om værktøjer prioriteres højt. Vi arbejder endvidere med deltagernes egne oplevelser, og med vægt på erfaringsudveksling.

Vi glæder os til at tage i mod dig på en af vores uddannelser!