Mediationsmindsettet som afsæt for strategisk og operationel konflikthåndtering og -ledelse i organisationer

En uddannelse, der bygger ovenpå Mediationsuddannelsen med fokus på, hvordan mediationsmindsettet i forening med andre organisatoriske og strategiske teorier og værktøjer kan indgå som et styrings- og ledelsesmæssigt værktøj i forandringsprocesser, organisationsudvikling, strategiudvikling og -implementering, kulturprocesser, kommunikation og til konfliktledelse .

 

Læringsmål

  • Viden om hvorledes mediationsmindsettet kan medvirke til en mere effektiv og helhedsorienteret implementering af forandringsprocesser og nye strategier
  • Udvikling af dine kompetencer indenfor en praksisorienteret og ledelsesmæssig anvendelse af en mediationsbaseret tilgang i forbindelse med organisationsudvikling, kommunikation og kulturforandringer
  • Værktøjer til at udvikle og implementere konflikt- og samspilsplaner - såvel forebyggende som til løsning af organisatorisk funderede konflikter og uenigheder
  • Brug af mediationsmetoden til at igangsætte og lede organisatoriske processer, som bidrager til en positiv kultur i organisationen, herunder udarbejde konkrete tiltag til fælles adfærdsnormer med fokus på at øge trivsel og arbejdsglæde samt forebygge potentielle konflikter

 

Du får:

Viden, værktøjer og indsigter, der støtter dig komplekse forandringsprocesser, og som sikrer dig følgeskab af dig selv, dine medmennesker og organisationen.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest.