Mødelokaler Sjælland

Vækshuset Herlev
Herlev Rådhus,
Herlev Bygade 90
2730 Herlev