Brush-Up/Ny viden & Træningsgrupper

To-dages intensivt forløb

Vil du gerne have genopfrisket din viden om mediation eller er du nysgerrig efter ny viden om mediationstilgangen til konflikthåndtering?

Vi udbyder et to-dages forløb, hvor de væsentligste værktøjer, modeller og redskaber gennemgås. Der tages afsæt i den nyeste viden om mediation til forebyggelse og håndtering af konflikter og uenigheder. 

Du får nogle grundlæggende værktøjer og viden, som kan bruges direkte i hverdagen.

Læs mere her

Træningsgrupper Mediation - Tips & Tricks

Få styrket din erfaring med mediation i praksisVi får mange henvendelse om muligheden for træning og styrkelse af brugen af mediation i praksis. Derfor etablerer vi nu træningsgrupper eller –fællesskaber, hvor man mødes med andre, som også ønsker at få mere erfaring med at bruge mediationsværktøjerne under facilitering af en erfaren mediator.

Du vil få sparring, tips & tricks og masser af muligheder for at træne og udveksle erfaringer med andre mediatoruddannede, der – ligesom dig – gerne vil styrke eller genopfriske de praksisorienterede færdigheder i brugen af mediation.

De enkelte træningsgrupper sammensættes ud fra geografi og erfaring, og prisen pr. dag vil alene udgøre kr. 2.200 ekskl. moms. Grupperne vil have min. 5 og max. 10 deltagere. På det første møde i gruppen aftales individuelt formen på træningsgruppens efterfølgende aktiviteter, herunder om nogle af møderne afholdes uden deltagelse af mediator fra reCome, tidsinterval m.m.

Hvis du er interesseret, så send en mail til info@recome.dk. Du kan også kontakte Marianne Spandet eller Finn Sten Jakobsen for nærmere information.

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediationstilgangen repræsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse