Hvem er kunderne

Hvem er kunderne?

reCome har kunder i mange forskellige brancher.

Vores ydelser efterspørges af både store og mindre virksomheder, private og offentlige institutioner samt privatpersoner – voksne, unge som børn.

Hos reCome er du velkommen, uanset hvem du er og, hvor du kommer fra.

reCome er optaget og inspireret af forskelligheder.Shahram Khorami

Overtandlæge, Herning Tandpleje

Herning Tandpleje bruger mediation som en grundlæggende tankegang, og som et forebyggende værktøj, for at undgå at der opstår alvorlige konflikter på vores arbejdsplads. Alle vores ledere i tandplejen har en mediator-uddannelse, og på sigt håber vi på, at alle vores medarbejdere kan få en mediator-uddannelse. Uddannelsen kan være meget brugbar for en hver medarbejder i en hver stilling. Værktøjerne er brugbare i alle sammenhænge, fordi de gør at man bliver opmærksom på, hvordan man kommunikere, og på den måde kan stoppe mindre konflikter inden de udvikler sig.

”Recome er en seriøs samarbejdspartner. De er nogle af nøglepersoner bag vores succes som arbejdsplads, fordi de altid har troet på os. De tager ejerskab over problemstillingerne og sætter sig grundigt ind i tingene, uanset om det handler om mediation eller et andet formål”.


Marianne Bjørn

Daglig leder af idrætsinstitutionen Rumlepotten

Samarbejdet med Recome har været meget givende og professionelt. Recome har besøgt vores arbejdsplads flere gange og lavet mediationer, undervist i JTI profiler og afholdt trivselssamtaler med en del medarbejdere. mediation har været brugt i institutionen og har fået den organisatoriske konflikt ned ad konflikttrappen. Udover det har jeg også selv brugt mediation i forbindelse med forældresamtaler og konflikter mellem personalet med godt resultat.

Jeg har selv taget en mediator-uddannelse igennem Recome, og også her oplevede jeg super kompetent undervisning fra Recomes side.Vi valgte at arbejde med mediation i institutionen, da der var et højt konfliktniveau efter en tidligere leder var blevet afskediget.


Anna Mette Bonde Pedersen


Forstander Ungdomscenter, Knudmosen


”Vi bruger alle metoderne fra mediation, når vi har team møder. Jeg vil faktisk sige, at vi bruger hele konceptet i vores arbejde - lige fra måden at spørge på, til at fokus på at se helheder”

Marianne er mediator. Hun er sit koncept. Hun udstråler det i hele sin måde at være på, og den måde hendes og vores arbejde foregår på, når hun er på arbejdspladsen.

Hun er dybt professionel og meget involveret i det, som hun har mellem hænderne. Hun kender alle sine kunder, og det er imponerende. Hun er personificeringen af mediation og af det produkt som hun sælger.


 Vi har indtil videre haft opgaver indenfor følgende brancher/områder:

 

 • Privat personer (par eller enkelt personer)
 • Uddannelsesinstitutioner og skoler
 • Kommunale og statslige institutioner
 • Internationale virksomheder
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Medicinalindustrien
 • Fødevare- og ingrediensindustrien
 • Textilindustrien
 • Jern – og metalindustrien

 

 

 

 • Byggevirksomheder
 • Sociale institutioner
 • Kulturelle institutioner
 • Landbruget
 • Interesseorganisationer
 • Faglige organisationer
 • Advokater
 • Energiforsyning