Konflikter er et livsvilkår - både i vores arbejdsliv og i vores privatliv. Mediation er en frivillig ikke-juridisk konfliktløsningsmetode, hvor parterne i et interessebaseret fællesskab finder frem til den bedst opnåelige løsning. Som metode adskiller mediation sig fra traditionelle juridiske konfliktløsningsformer, som eksempelvis domstolsbehandling og voldgift, ved at det er parterne, der selv løser konflikten.

Jeg må nu sige, at jeg hver dag, både i sammenhænge på arbejdet og privat, oplever situationer, hvor jeg kan bruge det lærte, ofte blot fordi jeg forstår situationer bedre, men også i taklingen af konflikter. Jeg tror kurset både det har været til gavn for mig og for mine omgivelser.–Christa N. Buch, Overtandlæge

Jeg er glad for min mediatoruddannelse og det tiltaler mig, at mediation siger, at der er to vindere i en konflikt. Traditionelt plejer konflikter jo ellers at ende med en taber og en vinder.–Jesper Ravn Jakobsen, Bestyrelsesformand

Vores vision er, at vi vil bruge mediation på alle niveauer, lige fra bestyrelsen, ledelsen, akademiets øvrige medarbejdere og til vores studerende. For mediation er et værktøj og en proces, der med fordel kan benyttes i rigtig mange sammenhænge i en organisation–Rektor Henriette Slebsager, Erhvervsakademi MidtVest