Nye mål i et nyt perspektiv

Coaching

Coaching er et individuelt værktøj, der giver personlig udvikling og bedre udnyttelse af ressourcer. I en coaching stiller du konkrete spørgsmål, der har til formål at skabe refleksion.

Refleksionen synliggør din situation, og styrker dig til at se tingene i et nyt perspektiv. Som afslutning på en coaching opstiller vi i fælleskab overordnede målsætninger og strategier for, hvordan du indfrier dine mål.

 

Procesfacilitering

Handler om at guide en proces med udgangspunkt i et overordnet tema og en ønsket organisatorisk effekt frem til et brugbart resultat inden for en bestemt tids- og ressourceramme.

 

Teamcoaching

Her flytter vi fokus fra individ til team. Via dialog og refleksion sættes fokus på at skabe et fælles billede af, hvordan teamet fungerer i forhold til løsning af opgaver.

Vi faciliterer teamet til at anvende potentialet og nå sine mål.

Terapi

Livets udfordringer ser vi typisk som positive. En gang i mellem må nogle af os erkende, at vi for at løse udfordringerne har behov for støtte.

Hos Konsulenthuset reCome interesserer vi os for årsager og sammenhænge til at mennesker mistrives. Vi søger ind til kernen i udfordringerne eller problemerne, da deres oprindelse og udvikling er vigtige at forstå for den enkelte. At kigge bagud skaber den forståelse og indsigt, der er en forudsætning for at kigge fremad – og dermed blive i stand til at løse udfordringerne og skabe ro og retning.

Mennesker har et udviklingspotentiale, og vores fornemmeste opgave er, at hjælpe med at realisere dette potentiale.

Relationsorienteret psykoterapi er, at støtte den enkelte gennem samvær og samtale med terapeuten. At støtte mennesker i at mestre og trives i forskellige situationer, positioner og sammenhænge. Hovedpersonen er dig, og terapeuten er guiden.

Vi har gennem årene vejledt mange mennesker, der typisk har haft udviklingskriser – i privatlivet eller arbejdslivet. Det kan eksempelvis være stressramte, som på en og samme tid kan være påvirket såvel privat og arbejdsmæssigt.

Vi tilbyder kurser i konstruktiv konflikthåndtering og mediation:

  • Mediationsuddannelsen - Danmarks mest udbredte
  • Master Mediator Class - viden, der gør en forskel