Mediation: Vejen i midten

Mediatoruddannelsen består af fire moduler, hvoraf tre er 2 dages moduler, mens det fjerde er et 1 dags modul.

"Min forventning til Mediator uddannelsen var at få nogle værktøjer jeg kunne bruge i min personlige udvikling som leder. Det fik jeg – men samtidig fik jeg SÅ meget mere. Kurset har både givet mig en dybere viden om mig selv, forbedret min dialog og interaktion med mine omgivelser samt en bedre forståelse for diversiteten i vores profiler og styrken i dette. Og ikke mindst hvor meget potentiale der ligger i at have en synlig og aktiv konfliktkultur i en organisation. Jeg vil klart anbefale forløbet, da det både har været til gavn for mig og mine omgivelser."


Maria Nørgaard Nilsen
 Manager Lego

 

Modul 1

Få indsigt i Kulturforståelse, Kommunikation og Konflikthåndtering – tre centrale begreber i mediation.
Få et klart billede af hvad mediation er og hvordan mediation kan anvendes i praksis.
Du får indsigt i betydningen af kommunikation – sprog, adfærd og holdning – og hvordan små udfordringer kan og give (uventede) konflikter.

Modul 2

Få indsigt i de forskellige mediationstilgange i et teoretisk og praktisk perspektiv. Du lærer, hvordan du aktivt kan bruge mediationsmindsettet til at forebygge og løse konflikter på en konstruktiv måde

Modul 3

Værdiskabende mediationsværktøjer . Fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter i grupper, det psykiske arbejdsmiljø og værdien af en konflikt- og samspilspolitik. Cases og praktiske øvelser er en central del af modulet.

Modul 4

Uddybning og refleksion over mediationstilgangen i praksis.
Konfliktpotentiale og konfliktadfærd i organisationer med henholdsvis  feminine og maskuline kulturtræk.

Eksamen eller certificering - valget er dit

Uddannelsen kan enten afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på selvvalgt case eller en certificering med afsæt i en udvalgt certificeringsøvelse.

Ved afslutning af forløbet får du et uddannelsesbevis. Ved valg af eksamen får du endvidere et eksamensbevis for at have gennemført et 10 ECTS point fag på uddannelsesforløbet "Akademiuddannelse i Ledelse".

Praktisk information

Uddannelsen gennemføres i en dialogbaseret atmosfære, hvor cases, deltagernes egne erfaringer, praktiske øvelser og indsigt i værktøjer, metoder og modeller prioriteres højt.

 

Samarbejdspartner

Ved valg af eksamen sker dette i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest