Mediationsuddannelsen - når du vil blive bedre til at håndtere og forebygge konflikter

reCome har overtaget CrossingCultures.dk, og Mediationsuddannelsen udbydes nu under reCome.dk. Det er et vigtigt skridt i vores strategi om, at udbrede mediationsmindsettet i mange flere sammenhænge - uddannelsesmæssigt og som organisatorisk udviklingsmodel.

Du kan nedenfor læse mere om Mediationsuddannelsen, der fortsætter i uændret form, og i fortsat samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest.

Mediationsuddannelsen består af fire moduler, hvoraf tre er 2 dages moduler, mens det fjerde er et 1 dags modul.

Modul 1 - grundlæggende konfliktforståelse

Opnå et klart billede af hvad det vil sige at mediere. Rollen som mediator, og hvordan du kan bruge den i praksis.

Indsigt i konflikters grundlæggende natur og mønstre. Konflikttrappen, Konflikttyper og Mediationsprocessen - tre centrale modeller i forståelsen af mediationstilgangen.

Kulturforståelse, Kommunikation og Konflikthåndtering - bl.a. sprog, adfærd og holdning og hvordan små udfordringer kan føre til (uventede) konflikter.

 

Modul 2 - dig som mediator. Mediationsprocessens teknikker og værktøjer

Analyse af konflikt og forhandlingsmønstre. Indsigt i forskellige mediationstilgange i et teoretisk og praktisk perspektiv. 

Udvikling af rollen som mediator, fx hvordan du håndterer uventet modstand i mediationsprocessen. Gennemtestede værktøjer og teknikker, der gør dig i stand til at udvikle dine færdigheder i at forebygge og løse konflikter på en konstruktiv måde.

Følelser og forsvarsmekanismer i mediationsprocessen - modeller, teorier og værktøjer. Etik og intentioner - hvordan du skaber tillid og tryghed.

Modul 3 - Mediation i praksis - Organisationen, kulturen og mennesker

Det psykiske arbejdsmiljø og mobning. Mediationsmindsettet som katalysator for et godt arbejdsmiljø og udvikling af udbytterige samarbejdsorienterede relationer.

Tillid og mistillid, og betydningen for håndteringen af uenigheder og konflikter. Kulturen samt feminine og maskuline kulturtræks indflydelse på konfliktpotentiale og konfliktadfærden i organisationer.  

Den coachende mediator. Anvendelse af mediationstilgangen som konfliktforebyggende redskab. Betydningen af vores personlighed i en medierende kontekst.

Modul 4 - Forhandling, konfliktforebyggelse og mediation

Forhandlingsteknik i et vind-vind perspektiv, og mediaton som en vej til konfliktforebyggelse.

Konflikt- og Samspilspolitik - som et værdiskabende organisatorisk værktøj.

Afsluttende certificeringsøvelse i mediation.

 

For alle 4 moduler gælder...

- at uddannelsen gennemføres i en aktiv, involverende og dialogbaseret atmosfære

- at cases, deltagernes egne erfaringer, praktiske øvelser har høj prioritet, da det understøtter deltagernes anvendelse af værktøjer, metoder og modeller i praksis

- at underviserne har en omfattende teoretisk indsigt samt mange års praktisk erfaring med mediation og konflikthåndtering

Eksamen eller certificering - valget er dit

Uddannelsen kan enten afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på selvvalgt case eller en certificering med afsæt i en udvalgt certificeringsøvelse.

Ved afslutning af forløbet får du et certificerings- og uddannelsesbevis.

Ved valg af eksamen får du endvidere et eksamensbevis fra Erhvervsakademi Sydvest for at have gennemført et 10 ECTS point fag på uddannelsesforløbet "Akademiuddannelse i Ledelse".

 

Fra en af vores begejstrede kursister lyder det

"Min forventning til Mediationsuddannelsen var at få nogle værktøjer jeg kunne bruge i min personlige udvikling som leder. Det fik jeg – men samtidig fik jeg SÅ meget mere. Kurset har både givet mig en dybere viden om mig selv, forbedret min dialog og interaktion med mine omgivelser samt en bedre forståelse for diversiteten i vores profiler og styrken i dette. Og ikke mindst hvor meget potentiale der ligger i at have en synlig og aktiv konfliktkultur i en organisation. Jeg vil klart anbefale forløbet, da det både har været til gavn for mig og mine omgivelser."

Maria Nørgaard, Manager Lego