Lær at forhandle og om din Konflikt- og forhandlingsstil i enhver situation

FORHANDLINGSTEKNIK - UDDANNELSEN DER SKABER VINDERE

  • Har du oplevet forhandlinger gå langsomt og trægt?

  • Har du pludselig og uventet stået i en konfliktfyldt forhandling?

  • Har du under forhandlinger oplevet, at der opstår forskellige opfattelser af, hvad der er set, hørt og forstået?                                                                                     

  • Har du oplevet, at forhandlingen bliver en diskussion om uenigheder i stedet for at fokus på fælles mål?

Samlet udbytte er uddannelse og praksistræning i velafprøvede forhandlingsredskaber og psykologisk teori til understøttelse af egen forhandlingsposition, som leder eller deltager i et forhandlingsforløb.

Uddannelsen er opbygget i 2 moduler af 2 undervisningsdage med mulighed for efterfølgende eksamen.

Læs mere her

KONFLIKT- OG FORHANDLINGSSTIL - ET VALG, DER SKABER VINDERE

Thomas-Kilmann testen (TKI), der i mere end 40 år har været den førende test af menneskers adfærd i konfliktfyldte situationer, er afsæt for workshoppen

Også i konflikter gælder, at adfærd ikke er statisk. Du vælger selv, hvordan du vil opfattes, og hvilken adfærd, du bruger i en given situation eller konflikt

Gennem dyb indsigt i de 5 konfliktstile opnår du færdigheder til at løse konfliktsituationer på en konstruktiv måde

Konflikter i arbejdslivet bliver nemt destruktive – du lærer, hvordan TKI-modellen kan bruges til konstruktiv konfliktløsning i din afdeling eller team

Du har nu muligheden for på en heldags workshop at opnå en dyb og tværgående indsigt i de fem konfliktstile, der indgår i TKI-modellen, samt hvordan denne indsigt kan bruges på tværs i organisationen, afdelingen eller teamet. Du opnår færdigheder, som betyder, at du efter workshoppen vil få større på din egen og andres adfærd i konflikter. Du bliver mere bevidst om, hvordan du får det bedste ud af forskellige konfliktsituationer.  

På workshoppen går vi i dybden med TKI-konfliktmodellen – både individuelt og i fællesskabet. Du får styrket dine færdigheder til at håndtere konflikter på arbejdspladsen, i fritiden og i privatlivet.

Læs mere her

Definition af mediation


Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten
med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet
aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige
indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner,
reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en
fælles tilfredsstillende løsning.

Mediationstilgangen repræsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og
fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse