Interesse- og dialogbaseret forhandling

  • Har du oplevet forhandlinger gå langsomt og trægt?
  • Har du pludselig og uventet stået i en konfliktfyldt forhandling?
  • Har du under forhandlinger oplevet, at der opstår forskellige opfattelser af, hvad der er set, hørt og forstået?                                                                                     
  • Har du oplevet, at forhandlingen bliver en diskussion om uenigheder i stedet for at fokus på fælles mål?

Samlet udbytte er uddannelse og praksistræning i velafprøvede forhandlingsredskaber og psykologisk teori til understøttelse af egen forhandlingsposition, som leder eller deltager i et forhandlingsforløb.

Uddannelsen er opbygget i 2 moduler af 2 undervisningsdage med mulighed for efterfølgende eksamen.

                                                    

 

MODUL 1 - METODEN OG PROCESSEN

Overblik over forskellige forhandlingstilgange og forståelse for hvordan interessebaseret adskiller sig fra andre forhandlingsmetoder. Over to sammenhængende dage får man Introduktion og casebaseret træning i redskaber og principperne indenfor interesse- og dialogbaseret forhandling.

Læringsmål:  

Kompetencer til at forberede, planlægge og gennemføre en effektfuld forhandling ud fra interesse- og dialogbaseret forhandlingsprincipper, der danner en struktureret og strategisk forankret forhandlingsramme om et resultatskabende forhandlingsforløb.

MODUL 2 – DEN PSYKOLOGISKE DIMENSION

Interesse- og dialogbaseret forhandling bygger på en tilgang, hvor kendskabet til og indsigt i egen og modpartens forsvarsmekanismer og reaktionsmønster bliver et værdifuldt redskab til at skabe stærkere gensidige resultater. Igennem to dage får man indsigt i hvordan man kan arbejde bevidst med de psykologiske dynamikker i et forhandlingsforløb. Den psykologiske dimission – interessehåndtering og dialog

Læringsmål:

Forståelse af og redskaber til arbejde professionelt med egne og modpartens forsvarsmekanismer og reaktionsmønstre. Kendskab til egen forhandlingsstil og øvelse håndtering af de psykologiske dynamikker i en forhandling.

EKSAMEN

Uddannelsen kan afsluttes med eksamen som et 5 ETCS-point fag under studieordningen AU-Ledelse

Uddannelsen gennemføres i en aktiv, involverende, tryg og dialogbaseret atmosfære, hvor cases, deltagernes egne erfaringer, praktiske øvelser har høj prioritet, da det understøtter deltagernes anvendelse af værktøjer, metoder og modeller i praksis

Vi bruger undervisere med en omfattende teoretisk indsigt og praktisk erfaring med forhandling og konflikthåndtering.