Sådan gennemfører du en mediation online

Sådan gennemfører du en mediation online

I seneste nyhedsbrev præsenterede vi fire virtuelle opmærksomhedspunkter, hvoraf samtlige kommer i spil under selve mediationen:

 • Det interpersonelle: Etablering af kontakt
 • Det tekniske: Etablering af det virtuelle mødelokale
 • Etikken: Etablering af fortrolighedsdannende processer
 • Kommunikationen: Håndtering af færre sociale signaler

En mediation – såvel fysisk som online – starter med at mediator byder velkommen og åbner selve mødet.  Åbningen tjener – udover afklaring af praktik – også til den videre tryghedsskabelse påbegyndt i fase 0 (fasen forud for mediationen), samt opbygning af en god kontakt parter og mediator imellem. En god åbning er samtidig med til at skabe et trygt rum, som parterne kan arbejde i med deres konflikt uden bekymring for, at det, der siges under mediationen, senere vil blive brugt imod dem.

Så godt begyndt her er allerede halvt fuldendt.

Det er et klassisk vilkår, at parterne som udgangspunkt har en lav tillid til hinanden, når de går ind i en mediation. Det gør sig også gældende i online mediation. Undersøgelser[1] viser, at parternes tillid til selve processen og teknologien ikke behøver at være høje for at opbygge tillid i det virtuelle rum. Til gengæld er det afgørende, at parternes tillid til mediator er stabil, herunder at de oplever mediator som professionel og hjemmevant sin omgang med teknologien.

Følgende greb understøtter mediator i etablering af et godt og trygt virtuelt møderum:

DET TEKNISKE:

 • En ofte lidt overset detalje – hvis du bruger briller, overvej i så fald, hvad det betyder i forhold til øjenkontakt/ om dine øjne kan ses uden genspejl

 • Briller eller ej – Byd derefter velkommen på skærmen

 • Tjek ved opstart at alle er på. Kan alle høre, er videoerne tændt, og ser I det samme billede (mange platforme har individuel indstilling), fremstår parterne i nogenlunde ens i størrelse på skærmen (bidrager til at skabe ligeværd) – og så er I klar til at gå videre i det virtuelle rum

 • Undersøg/spørg om parterne har deltaget i online møde før, og om, der er noget, de har behov for hjælp til

 • Sæt din telefon på flight mode, og foreslå at parterne gør det samme

 • Følg løbende op på teknikken undervejs (samt ved behov parterne velbefindende i mediet), sørg for at skabe og opretholde tillid til teknikken hos parterne (især vigtig hvis der forekommer udfald)

ETIKKEN:

 • Gennemgå betydningen af fortrolighed – på sammen måde, som du ville gøre det i en fysisk mediation

 • Der er især vigtigt at gennemgå betydningen af fortrolighed i et virtuelt rum, hvor ingen reelt kan se om andre lytter med eller om mødet optages. Drej fx din PC fysisk rundt i dit kontor, og signalér dermed, at du er alene i rummet
 • Afbalancér gennemgangen af fortrolighed i det virtuelle rum i forhold til risikoen for at signalere mistillid i en proces, der har behov for at være baseret på tillid.

KOMMUNIKATIONEN:

 • Online-kommunikation kræver ekstra opmærksomhed. Kompensér for manglen på non-verbal kommunikation ved ekstra opmærksomhed på parternes stemmeleje, tempo, måden de udtrykker sig på, ansigtsudtryk mv.

 • Sørg for klar, direkte og kortfattet tale.

 • Lav hyppige opsamlinger og feedback og undgå (for lange) metaforer

 • Vær opmærksom på at dit toneleje matcher dit budskab (reduktion af nonverbal kommunikation gør at dit toneleje hurtigt står alene og dikterer opfattelsen af hvad der høres)

 • Kalkulér med tekniske forsinkelser mellem billede og lyd, og sørg for pauser, så der er tid til skift i dialog

 • Indlæg og aftal mødepauser undervejs

 • Sørg ved slutningen på mediationen for en afrunding med ekstra fokus på fortrolighed – og facilitér en fælles afsked, så parterne ikke pludseligt ”forsvinder”/ logger af.

 

EFTER MØDET

 • Tag efter aftale eventuelt individuel kontakt til parterne over telefon eller mail for at afrunde/sige tak g farvel. Man kan jo ikke – som i et fysisk møde – sige ”tak og farvel” med et håndtryk og samtidig se hinanden i øjnene på vej ud ad døren.

Ovenstående råd er alt sammen noget, man kan øve sig i. En stor del af få succes i det virtuelle rum, handler om at turde være til stede, så

BRUG dig selv – VÆR dig selv – SKAB nærvær – VÆR autentisk – GIV af dig selv

Så brænder du igennem – også på skærmen – ,  og når du brænde igennem skaber du kontakt.

[1]  Die Milieu-Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet(www.disvi.de)

 

Del