Sådan forbereder du en mediation online

Sådan forbereder du en mediation online

Tillid og tryghed er afgørende elementer i forhold til at skabe de optimale rammer for en mediation. En væsentlig del af mediators værktøjskasse er at skabe tryghed i utrygheden. For at sikre, at parterne får det bedste udgangspunkt – og mediationen de bedste startbetingelser, er der i mediationsprocessen indlagt en forberedelsesfase, en fase 0, forud for selve mediationen.

I fase 0 arbejdes med parternes tryghedszoner gennem opbygning af parternes tillid til mediationsprocessen og til mediator. Herunder imødegåelse af parternes eventuelle forbehold forud for mediationen, afklaring af usikkerheder samt generel udvikling af den interpersonelle kontakt mediator og parterne imellem.

Betydningen af forberedelsesfasen er den samme uanset, om man medierer i det fysiske rum eller virtuelt. Den afgørende forskel ligger i måden man tilgår tryghedsskabelsen på, både før, under og efter mediationen.

I sidste nyhedsbrev kom vi ind på fire virtuelle opmærksomhedspunkter

• Det interpersonelle: Etablering af kontakt
• Det tekniske: Etablering af det virtuelle mødelokale
• Etikken: Etablering af fortrolighedsdannende processer
• Kommunikationen: Håndtering af færre sociale signaler

I forberedelsesfasen er særligt det interpersonelle og det tekniske væsentlige at have for øje.

Som vært og mediator er du ansvarlig for processen. Dette udvides i den virtuelle mediation til også at omfatte det tekniske ansvar, samt håndtering af parternes eventuelle usikkerhed i, at skulle mødes online via en computer el.lign. Vær opmærksom på, at parterne er påvirket af en konflikt og, at de med en foranstående mediation typisk står i en uvant situation. Mennesker i konflikt har ofte en lav tolerance. Sørg derfor allerede forud for mediationen at have fokus på tryghedsskabelsen ved at være et skridt foran parterne.

Det kan du gøre sådan her:

DET TEKNISKE:

a. Vælg hvilken platform du vil arbejde på og gør dig fortrolig med værktøjet, fx Zoom, Skype, Teams mv.

b. Overvej hvordan du vil sidde på skærmen. Hvordan er din kameravinkel, og hvad ønsker du at sende af signaler med din baggrund.

c. Hav styr på det lavteknologiske. Fungerer din internetforbindelse, er der strøm på din PC, virker mikrofon, kamera og høretelefoner, mv.

d. Forbered dig på det uventede og overvej hvordan du håndterer et nedbrud af internettet undervejs, at billedet falder ud, at én af parterne ”forsvinder” fx mens den anden er midt i følelsesladet redegørelse, mv.

e. Husk, du er ikke bare mediator men også IT supporter. Sørg derfor helt overordnet for at klæde dig på til også at kunne guide/ supportere parterne på distancen i teknikken, så I kommer godt fra start.

DET INTERPERSONELLE:

f. Servicér parterne – vær på forkant med hvad der kan være parternes behov og skab tryghed. Send indkaldelse i god tid. Lav evt. en lille standardguide omkring det praktiske, og hvordan de forbereder sig bedst, fx hvordan de kommer ind i møderummet (download af program eller trykke på link), anbefaling af et uforstyrret rum, brug af høretelefoner mv

g. Tænk over din praktiske håndtering af selve mediationsprocessen. fx hvordan du rent praktisk italesætter pauser (muter I/ lukker I ned etc.)

h. Lav en plan for din åbning, herunder hvordan du byder parterne velkommen og italesætter fortroligheden i det virtuelle rum og fx skaber tillid til at ingen lytter med/ er til stede i rummet udenfor billedet

i. Sørg for at vælge et værktøj, hvor du som vært lukker parterne ind. Vær online i god tid og hav styr på din egen teknik, kaffe og vand e.c.t max 15 min før, så du er klar til at byde velkommen. (Som du også ville være i et fysisk rum)

j. Plejer du at skrive eller ringe til parterne forud for mediation, så overvej i stedet kontakt på video. Vi holder normalt ikke individuelle møder forud men det kan give værdi i den virtuelle mediation i opbyggelsen af tillid. Både i forhold til det tekniske (så er det prøvet) samt parterne og mediator imellem (så har man ”mødt” hinanden).

Med ovenstående på plads, er du godt på vej til at afholde selve mediationen

 

Del