Mette Ingerslev: HR ansvarlig og direktionssekretær, Energi Ikast

Mette Ingerslev: HR ansvarlig og direktionssekretær, Energi Ikast

Konfliktskyhed er efter min opfattelse en indgroet del af den danske kultur. Derfor oplever vi det også tit i ledelse, og dette var heller ingen undtagelse den organisation, jeg er en del af. Vi har igennem årenes løbende arbejdet med processer for hele tiden at forbedre os som ledere og ledergruppe. De senere år har vi så valgt at uddanne alle ledere til mediatorer, og det har helt sikkert været et af de vigtigste redskaber, vi har fået, hvilket skyldes flere ting.

 

Når vi alle i ledergruppen er uddannede i det samme ledelsesredskab, giver det os et fælles udgangspunkt. Vi er jo forskellige i vores faglighed og tilgang til tingene, men dette gør, at vi kan tale et fælles sprog og finde en fælles forståelse for tingene.

 

Da vi på mediatoruddannelsen fik lagt en JTI profil, har vi nu overblik over, hvilke kompetencer vi hver især har vores styrker i. Vi vidste jo godt, at vi har forskellige styrker og svagheder, men nu arbejder vi meget mere åbent med det, og den åbenhed er måske et af de allervigtigste resultater, der er kommet ud af dette. Det har f.eks. styrket vores beslutningsprocesser, således at der både bliver truffet hurtigere men også mere kvalificerede beslutninger. Den åbenhed omkring, hvor man spiller den allerstærkeste rolle gør, at vi hver især kan bidrage der, hvor vi er bedst. Konkret benytter vi også parallelprocessen som model, når vi skal afdække, hvad udfordringen er og sammen nå frem til en løsning.

 

Konkrete mediationer udføres hovedsageligt af mig i HR, når det er aktuelt og ikke af den enkelte leder. Men med en mediatoruddannelse følger et mindset i forhold til, hvordan vi betragter kommunikation og relationer, hvilket har gjort det lettere for den enkelte leder at spotte en konflikt og dermed ofte tage den i opløbet eller se, at jeg med mine kompetencer skal inddrages i løsningen. Og så ved vi faktisk nu, hvad vi helt konkret skal stille op, når vi oplever en konflikt. Jeg tror, at det ofte er udfordringen for mange ledere, at de rent faktisk ikke ved, hvordan de skal løse en konflikt, og derfor er det lettere at ignorere den eller løse den på den gammeldags “en af parterne får ret” måde. Mediation tilbyder en aftalebaseret løsning, hvor det faktisk er de involverede parter, der skaber løsningen og ikke en leder, som med magt beslutter hvem, der har ret. På den måde får medarbejderne et større ansvar ind i at løse tingene, og derved får de mere ejerskab for det daglige samarbejde og arbejdsmiljø.

 

Som med alt andet inden for ledelse, skal der arbejdes på at holde fokus på også dette område. Ledelse har det med at glide i baggrunden i det daglige, men i og med at dette er noget, vi i ledergruppen er fælles om, er vi efterhånden lykkedes med at få det forankret i vores ledelse.

Mette Ingerslev
HR ansvarlig og direktionssekretær, Energi Ikast

Del