Mediation

Kommunikationsprocesser på tværs

Intentioner for mediation 

Mediationsprocessen er kendetegnet ved en række intentioner, som er nødvendige for et godt og konstruktivt resultat. Der vil ofte være tale om at processen afsluttes med en konkret aftale, der er grundlaget for en forbedret relation mellem parterne.

Intentioner for mediation er et aftalesæt, der er baseret på etiske overvejelser og retningslinjer.

Nedenfor er beskrevet hovedpunkterne i det aftalesæt, der medvirker til at sikre en behagelig og målrettet proces:

  • Dialogen er kendetegnet ved gensidig seriøsitet og respekt, hvorved angreb og bebrejdelser afløses af uddybende spørgsmål
  • Indbyrdes respekt og forståelse medfører gensidig mulighed for at fremføre synspunkter
  • Parterne gør et reelt forsøg på at opnå brugbare resultater ved at være løsningsorienterede samt afholde sig fra at fastholde standpunkter
  • Respekt for forskellige tilgange og syn på konflikter skaber ofte konsensus om fremtidige aftaler og relationer
  • Resultatet af mediationsprocessen afhænger af de stridende parters evne til at udpege og acceptere konkrete løsningsforslag, der tjener fælles bedste

Definition af mediation

Mediation er en metode til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i konflikten med tilladelse fra parterne. Mediator hjælper med at forhandle en enig og gennemarbejdet aftale på plads. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner, reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en fælles tilfredsstillende løsning.

Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Læs mere om mediationens etiske overvejelser