Fra rød APV til trivsel

Fra rød APV til trivsel

Anbefaling af konsulentbidrag til trivsels- og APV handleplan

 

Vores APV (arbejdspladsvurdering) viste mobning blandt kolleger i en tværgående kollegagruppe og vi valgte at søge konsulentbistand hertil. Dette skyldtes tidligere erfaringer med, hvor vanskeligt det er at få yderligere oplysninger omkring dette emne, når det efterfølgende efterspørges. Her var vores erfaringer, at ingen melder sig og uddyber dette svar.

Der blev aftalt en plan, hvor målet var at skabe overblik over hvordan processen for at styrke samarbejdet, trivsel og kompetencer i forhold til konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering kan håndteres og styres med henblik på at:

  • sikre mod, kvalitet og sammenhængskraft
  • understøtte intern forankring.

Og der blev desuden valgt en tre trins plan, hvor:

Først trin var at skabe ro og retning

Andet trin en samspilsdag, hvor fokus var på det psykiske arbejdsmiljø samt den betydning kulturen og kommunikation har for trivslen

Tredje trin var kompetenceudvikling og den nye kultur i gruppen

Mellem trin to og tre var alle medarbejdere desuden til MUS samtale hos egen personaleleder.

Forslaget fra ReCome var konsulentydelse til alle tre trin eller til de to første trin, hvor tredje trin kunne overtages af den lokale ledelse.

Processen viste at medarbejdere havde stor tillid til konsulenterne – og der fremkom stor viden om de konflikter, der var tilstede i gruppen og de udfordringer medarbejderne havde i samarbejdet især med hinanden, men også til ledelsen. Det er en viden, som vi som ledelse ikke tidligere har kunnet få frem i gruppen.

På baggrund af den viden, der var fremkommet valgte vi som ledelse selv at overtage trin tre og bygge videre på den viden og de anbefalinger vi havde fået overgivet fra konsulenterne. Dette skyldtes, at der var behov for at vi som lokal ledelse kom på banen og at den plan, som medarbejderne havde lavet i forbindelse med trin to manglede sikker opbakning i forhold til medarbejdernes tro på, at den kunne gennemføres.

Vi gennemførte som ledelse et trin tre, hvor materialer fra første del af processen blev aktivt inddraget og hvor vi supplerede med ledelsens perspektiv på data samt vore forventninger til mål for planen og troen på gennemførelsen heraf. En plan hvor der var synlig ledelse og arbejde i små grupper omkring, hvordan alle kan og vil bidrage til, at planen får succes. Trin afsluttedes med at alle nu tro planen.

Den efterfølgende tid har vist, at der arbejdes meget seriøst med modet til, at vi når det tiltænkte mål og der er en stor ”befrielse” af, at den energi der var bundet i uløste konflikter nu er frigjort og der arbejdes med ny rammer for hvordan vi fremadrettet vil forsøge at håndtere konflikter samt hvordan ledelsen skal følge processen.

Det konsulentbidrag vi fik var i høj grad med til at sikre, at vi fat om de udfordringer, der var blandt medarbejdergruppen.

Anbefalet af Lene Iskov Thomsen, Studieleder, UC Nord

Del