Coaching

Nye mål i et nyt perspektiv

Coaching

Coaching er et individuelt værktøj, der giver personlig udvikling og bedre udnyttelse af ressourcer. I en coaching stiller du konkrete spørgsmål, der har til formål at skabe refleksion.

Refleksionen synliggør din situation, og styrker dig til at se tingene i et nyt perspektiv. Som afslutning på en coaching opstiller vi i fælleskab overordnede målsætninger og strategier for, hvordan du indfrier dine mål.

Procesfacilitering

Handler om at guide en proces med udgangspunkt i et overordnet tema og en ønsket organisatorisk effekt frem til et brugbart resultat inden for en bestemt tids- og ressourceramme.

Teamcoaching

Her flytter vi fokus fra individ til team. Via dialog og refleksion sættes fokus på at skabe et fælles billede af, hvordan teamet fungerer i forhold til løsning af opgaver.

Vi faciliterer teamet til at anvende potentialet og nå sine mål.