Analyser

Erhvervspsykologiske analyser – MBTI, JTI, FIRO-B, TKI, Enneagram m.m

om_os_indlevelse2Personlighedstest er vidtfavnende, og anvendes til at opnå større indsigt i egne og andres adfærdsmønstre. Samtidig kan erhvervspsykologiske analyser anvendes til at opnå forståelses for og viden om den enkelte og gruppens egenskaber, arbejdsmåder, problemløsning og kommunikation. Analyserne anvendes individuelt samt på gruppe – og organisationsniveau.

Vi anvender anerkendte erhvervspsykologiske test og analyser, eksempelvis Myers Briggs typeindikatorer, Jungs typepsykologi, Thomas Killmann Conflict test, Enneagram, tillids og behovs analyser samt Diversity Icebreaker.